Uiszczenie opłaty za pobyt oznacza akceptację poniższego Regulaminu.
 1. W dniu przyjazdu jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 250 zł na poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia sprzęt będącego na wyposażeniu Ośrodka.
 2. Doba hotelowa w Naszym ośrodku rozpoczyna się od soboty od godz. 16.00 a kończy się o w sobotę o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 3. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu po ustaleniu telefonicznym z właścicielem.
 4. Ze sobą należy wziąć ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymację) i przedstawić go właścicielowi Ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
 5. W sezonie letnim wynajmujemy domki na minimum 7 dni od soboty do soboty lub od niedzieli do niedzieli.
 6. Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 8.00. Osoby postronne mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 22:00 za zgodą Właściciela Ośrodka. Po godzinie 22:00 prosimy o opuszczenie terenu ośrodka.
 7. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodka, mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób.
 9. Prosimy o niezwłoczne powiadamianie Właścicieli o powstałych szkodach oraz awariach.
 10. Za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody właściciel ośrodka nie odpowiada.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie kompleksu jest parkingiem ogrodzonym, bezpłatnym i niestrzeżonym.
 12. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, smażenia ryb oraz palenia świeczek. W przypadku nie zastosowania się do powyższego – Gość ponosi koszty dezynfekcji domku.
 13. Zezwala się na rozpalenie grilla wyłącznie w bezpiecznej odległości od domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.
 14. Prosimy aby nie używać w domkach, grzejników elektrycznych, grzałek i innych (nie należących do wyposażenia domków).
 15. Opłata za zgubiony klucz 50 zł/sztuka.
 16. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie kwota wpłacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 17. Ośrodek zastrzega sobie prawo rezygnacji z rezerwacji pobytu bez podania przyczyny z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od Ośrodka do 4 tygodni przed planowanym przyjazdem. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.
 18. Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka.
 19. Odbiór i zdanie domku odbywa się w towarzystwie Właściciela.
 20. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je naruszaw trybie natychmiastowym. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela, zapłaty za poczynione uszkodzenia oraz opuszczenia obiektu.
 21. Domki sprzątane są we własnym zakresie. Prosimy o pozostawienie porządku w domku. W przypadku nie posprzątania domku przed wyjazdem (wysprzątany domek, zmyte naczynia, wyrzucone śmieci itp.) będzie pobierana oplata – 50zł – tytułem końcowego sprzątania. Środki czystości dostępne u właściciela Ośrodka.
 22. Istnieje możliwość przyjazdu z psem po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem Ośrodka (wyłącznie małe rasy). Pies powinien mieć swoje posłanie oraz poruszać się na smyczy na terenie Ośrodka. Prosimy o niezostawianie psa samego w domku. Za zachowanie pupila oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone odpowiedzialność ponoszą jego właściciele.
 23. Parking jest bezpłatny dla gości Ośrodka, do jednego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe.
 24. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków i zasad pobytu. Wszelkie uwagi należy zgłaszać w trakcie zaistnienia problemu.
Menu