REGULAMIN   OŚRODKA

Uiszczenie opłaty za pobyt oznacza akceptację poniższego Regulaminu.

 

1.Postanowienia ogólne

 1. Ośrodek Domki letniskowe „DUKAT” świadczą usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych. Przedmiotem usługi jest jedynie wynajem domków letniskowych, nie zapewniając bieżącej usługi i ochrony obiektu oraz wyposażenia w artykuły higieniczne i konsumpcyjne.
 2. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków letniskowych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W momencie dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku – umowę najmu uważa się za zawartą.
 4. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.
 5. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia obiektu bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i  wszelkich odszkodowań.

2. Rezerwacja, zasady płatności, zakwaterowanie

 1. Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia na podane konto zadatku, o którym mowa w pkt. 1.3 w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie wstępnej rezerwacji.
 2. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Opłata za pobyt uiszczana jest z góry przez Najemcę w dniu przyjazdu przy dokonywaniu formalności meldunkowych, w przeciwnym wypadku domek nie zostanie przekazany. Najemca zobowiązany jest okazać Właścicielowi Ośrodka dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymację).
 4. W dniu przyjazdu jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 300 zł na poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia sprzętu będącego na wyposażeniu Ośrodka.
 5. W dniu przyjazdu pobierana jest również opłata klimatyczna do Urzędu Miasta Mielno według obowiązującej stawki za osobę na dany sezon.
 6. Doba hotelowa w naszym Ośrodku rozpoczyna się od soboty/niedzieli od godz. 16.00 a kończy się w sobotę/niedzielę o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 7. Zakwaterowanie (przyjazd i wyjazd) nie może odbywać się podczas ciszy nocnej  (22:00 – 8:00).
 8. W dniu przyjazdu na teren obiektu każdy z Państwa będzie mógł wjechać lub wejść  nie wcześniej niż 2h przed zameldowaniem tj. godz. 14:00
  Jeśli Państwa domek będzie gotowy wcześniej skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie telefonicznie.
 9. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Właściciela Ośrodka.
 10. Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku z chwilą przejęcia klucza. Wszelkie usterki techniczne powinny być natychmiast zgłaszane. Brak uwag ze strony Najemcy co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń, co do całego domku, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 11. W sezonie letnim wynajmujemy domki na minimum 7 dni od soboty/niedzieli do soboty/niedzieli.
 12. Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 8.00. Osoby postronne mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 22:00 wyłącznie za zgodą Właściciela Ośrodka. Po godzinie 22:00 prosimy osoby nie zameldowane o opuszczenie terenu Ośrodka.

3. Użytkowanie i odbiór domku

 1. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób.
 2. Za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody właściciel ośrodka nie odpowiada.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy, który przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie kompleksu jest parkingiem ogrodzonym, bezpłatnym i niestrzeżonym.
 4. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, smażenia ryb oraz palenia świeczek. W przypadku niezastosowania się do powyższego – Najemca ponosi koszty dezynfekcji domku.
 5. Grillujemy w miejscu wyłącznie do tego przeznaczonym. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest do nadzorowania go podczas palenia, zagaszenia oraz do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.
 6. Zabronione jest używanie w domkach, grzejników elektrycznych, grzałek i innych (nie należących do wyposażenia domków).
 7. Opłata za zgubiony klucz 50 zł/sztuka.
 8. Ośrodek zastrzega sobie prawo rezygnacji z rezerwacji pobytu bez podania przyczyny z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od Ośrodka do 4 tygodni przed planowanym przyjazdem.
 9. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.
 10. Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na terenie Ośrodka oraz na placu zabaw.
 11. Odbiór i zdanie domku odbywają się w towarzystwie Właściciela.
 12. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza w trybie natychmiastowym. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela, zapłaty za poczynione uszkodzenia oraz opuszczenia obiektu.
 13. Przed wyjazdem Najemca jest zobowiązany przekazać/zdać domek w takim stanie, w jakim go zastał.
 14. Prosimy o pozostawienie porządku w domku. W przypadku nieposprzątania domku przed wyjazdem (umyte podłogi, zmyte naczynia, wyrzucone śmieci itp.) będzie pobierana oplata – 70 zł – tytułem końcowego sprzątania. W razie potrzeby środki czystości dostępne u Właściciela Ośrodka.
 15. Istnieje możliwość przyjazdu z psem po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem Ośrodka (wyłącznie małe rasy). Pies powinien mieć swoje posłanie oraz poruszać się wyłącznie na smyczy na terenie Ośrodka. Prosimy o niezostawianie psa samego w domku. Za zachowanie pupila oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone odpowiedzialność ponoszą jego właściciele.
 16. Parking jest bezpłatny dla gości Ośrodka, do jednego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe gratis

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 • Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
 • Dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 • Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 • Z urządzeń zamontowanych na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
 • Na plac zabaw nie wolno wyprowadzać psów.
 • Zakaz jazdy rowerem i gry w piłkę na terenie placu zabaw i Ośrodka.
 • Na placu zabaw nie wolno śmiecić.
 • Z urządzeń na placu zabaw nie korzystają osoby dorosłe.

 

 

Szanowni Państwo!

Mamy nadzieję, że za pomocą powyższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu spokój

i wypoczynek w naszym Ośrodku a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.

 

Służymy pomocą i jesteśmy do dyspozycji.

Właściciele DOMKÓW DUKAT

 

Na życzenie nie odpłatnie wypożyczamy:

 • łóżeczko turystyczne
 • krzesełko do karmienia
 • żelazko
 • deska do prasowania
Menu